Jurnal Teologi Cultivation

Jurnal Teologi Cultivation merupakan salah satu wahana untuk menghimpun dan mempublikasi karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu teologi.

Online ISSN : 2581-0510 | Print ISSN: 2581-0499


Journal Homepage Image